"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Skarvik AS
Back
Next
Skarvik AS har i mer en 80 år drevet service for fiskeflåten, kystvakten, fergerederier og frakteflåten i Nord Norge.
Bedriften holder til i Svolvær og består av en overbygd dokk og to overbygde slipper.

I dokka kan vi ta inn båter på opptil 115 meters lengde med maks dypgang på 8,5 meter. Slippanlegget har en maksimal kapasitet på 90 meter og et deplasement på 2500 tonn.

Raske verkstedopphold med høy kvalitet
Copyright © 2017 by Skarvik  ·  All Rights reserved
Slipp/Dokksetting
Skarvik har to slipper og en tørrdokk
lokalisert i Svolvær. Alt er overbygd slik
at vi kan arbeide uavhengig av vær og
vind
Skarvik AS      
Slippveien 7                   
8300, Svolvær
Sveising
Vi har sertifiserte sveisere og utstyr
for å sveise det meste i maritime
sammenhenger.
Maskin
Med et moderne maskinverksted
og bred kompetanse,
maskinerer, reparerer og
overhaler vi det meste av motor
og maskineri.
Propellreparasjon
Vi reparerer skadede propeller.
Sveiser inn nye segmenter,
balanserer og endrer pitch.
Rengjøring / Overflatebehandling
Vi tilbyr HT/UHT-vasking til ønsket
rengjøringsgrad samt sandblåsing. Maling
innendørs med fasiliteter for skip opptil
115meter.   
Tjenester
Motor
Salg, service og overhaling av MAN og CAT


Adresse:
Skarvik AS
Slippveien 7
8300, Svolvær