• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Slipp

Skarvik AS har to sliper lokalisert i Svolvær. En i Osan og en i Svolvær havn. Hver slip har overbygg som gjør arbeidet uavhengig av vær- og lysforhold året rundt. Båtene blir større så vi har oppgradert kapasitetene. I Osan kan vi nå ta opp båter på en total lengde på 90 meter og et deplasement på 2500 tonn. Til slippene hører hydrauliske opererte arbeidsstillinger for utvendig maling og øvrige skrogarbeider. Slippavdelingen har industrimalere med fagbrev. avdelingen har steamkjele, høytrykks og ultrahøytrykkspumper ,mekanisert rigg for skipsrengjøring, steamvasker, hjullastere, truck, hydrauliske arbeidsstillinger m.m.


 
Kaianlegg, totalt 300 m og dybder opptil 14 m       Personlifter
     
 
Traverskraner i slippoverbygg, mobilkraner og
kraner på kaiene
  Boenheter for rederi, inspektører og innleide arbeidere
 
     
   
Mekanisert HT-rigg    Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS