• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Propellreparasjon

Skarvik AS har vært i samarbeide med Van Voorden i verdens største nettverk for propellreperasjoner. I dag er Skarvik AS en selvstendig enhet.

Et reparasjonsarbeide av høy kvalitet og godt godt vedlikeholdte propeller vil gi eierne gode fordeler ved:
 • Reduserte kostnader ved skade
 • Økning av fart
 • Redusert brennstofforbruk
 • Redusert vibrasjoner

Kort oppsummert kan vi utføre følgende:
 • Kontroll av geometri ved skader på vribare og fast-propellere
 • Oppretting av propellblader
 • Utskifting av skadde segment
 • Isveising av av skadde partier eller kavitasjonsskader
 • Oppbygning av slitte lager-/o-ringeleie på propellblader
 • Ballansering av propellblader og fastpropellere
 • Sliping og polering
 
 

Bilder fra reparasjon av propellskade

Før reparasjon:    
   
     
Under reparasjon:    
   
     
Etter reparasjon:    
 


 

Reparert Propellserie

Før reparasjon:    Under reparasjon:    Etter reparasjon:
   


 

Kontaktpersoner:

         
       
Ansvarlig propellreparasjoner:

Karl Arne Nilsen
  Propellrepratør:

Tommy Edvartsen
   

Mob.: 91 60 20 55
E-mail: kan@skarvik.no
       
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS