• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Overnatting

Skarvik AS tilbyder overnatting for kundene i et egen moderne boligenhet ved avdelingen i Osan. På denne måten kan kundene få en rimelig overnatting der hvor arbeidet foregår.


Boligenhet i Osan


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS