slipp / dokksetting

skarvik
moderne fasiliteter, ny teknologi​​

Vi tilbyr slippsetting og dokksetting innendørs av båter opptil 115 meters lengde. Arbeid innendørs er spesielt gunstig for malingsarbeid og annet arbeid som foregår utvendig på båten. Dette gir bedre kvalitet på arbeidet samt sparer kunden for tid og penger.

Heading

Lead, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quam illa ardentis amores excitaret sui!

  • Dokk:
 • Overbygd
 • Båtlengde inntil 115meter
 • Bredde 25meter
 • Dypgang 8,5 meter
 • 2 stk traverskraner på 30tonn
  • Slipp:
 • Overbygd
 • Båtlengde inntil 90 meter
 • Traverskran 25 tonn
Heveverk:
 •  Båtlengde inntil 40 meter
 •  Maksimal båtvekt: 1250 Tonn

Heveverk: NYHET 

Vi har nylig oppført et heveverk for oppheising av båter på en plattform. Maksimal båtlengde 40 meter og 1250 tonn. Med en båtvogn på skinner vil det være mulig å dra vogna bort fra plattformen slik at ytterligere en båt kan heises opp. Denne vil også bli overbygd med hall.

IMG 9662

Miljøvennlig

Vi samler opp alt av spylevann i både dokka, slippen og på heveverket, og har gode rutiner for innlevering av spesialavfall som bla. olje og oljeholdig avfall. Vi har også et godt system for kildesortering. Bedriften er ISO 9001-sertifisert.